Консорциум

Консорциум нь газарзүйн бүсийн янз бүрийн байршилтай 12 их сургуулиас бүрдэж байна – өрнөөс дорно зүгт; Кельн, Катани, Кипр, Грекээс Калининград, Москва, Перм, Тува, Улаанбаатар хүртэл. Эдгээр их сургуулиуд нь боловсролын инновацыг бүс нутаг даяар хамтдаа түгээн дэлгэрүүлэх хүсэл тэмүүлэлтэй байна. Төслийн консорциум нь боловсролын чанарт анхаарч, урлаг болон соёлын салбарын хөдөлмөрийн зах зээлд нийцүүлж багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийн чадамж, заах арга зүйн шинэлэг байдал, чанарыг сайжруулах хамгийн үр ашигтай арга замыг эрэлхийлж байна. 

 

Германы Кельн Их Сургууль төслийн удирдагчаар ажиллаж байна.