Иммануэль Кант Балтийн холбооны их сургууль, ОХУ

Иммануэль Кант Балтийн холбооны их сургууль, ОХУ

https://kantiana.ru/

https://eng.kantiana.ru/

Холбоо барих имэйл хаяг:

AKGulina@kantiana.ru

Иммануэль Кант Балтийн холбооны их сургууль нь Орос улсын 10 холбооны их сургуулийн нэг бөгөөд Балтийн тэнгисийн эрэгт орших баруун хязгаарын бүсийн ОХУ-ын засаг захиргааны төв болох Ленинград хотод байршилтай, дээд боловсролын хамгийн том, тэргүүлэх байгууллага юм. Одоогоор янз бүрийн түвшний 150 гаруй зэрэг олгох хөтөлбөрт 11 000 оюутан суралцаж байгаагаас 11.3% нь гадаад оюутан байна.

Өнөөдөр тус их сургууль залуучуудын академик болон шинжлэх ухааны мэдлэг, ур чадвар, бүтээлч байдал, спортын авьяас чадварыг хөгжүүлэх давцан нь болж байна.

Төслийн баг