Кельн Их Сургууль, Герман

Кельн Их Сургуулийн Цахим хүмүүнлэгийн тэнхим

https://dh.phil-fak.uni-koeln.de

Холбоо барих имэйл хаяг: oeide@uni-koeln.de

Цахим хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийг Кельн Их Сургуулийн Урлаг, хүмүүнлэгийн сургуулиас  2017 оны 7 сарын 19-нд Түүх, соёлын мэдээлэл боловсруулалт (1997 онд байгуулагдсан) болон Хэл шинжлэлийн мэдээлэл боловсруулалт (1991 онд байгуулагдсан)-ын тэнхимийн удирдлагуудыг нэгтгэн залуу профессорын удирдлагатайгаар байгуулсан. Цахим хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим нь Кельн Их Сургуулийн хэмжээнд өргөн хүрээтэй ажилладаг ба е-Хүмүүнлэгийн ухаан Кельн төв, Хүмүүнлэгийн ухаан болон компьютер шинжилгээний археологийн мэдээллийн төв зэрэг тус их сургуулийн бусад цахим хүмүүнлэгийн ухааны нэгжүүдтэй нягт хамтран ажилладаг. Мэдээлэл боловсруулалт, Мэдээллийн хэрэгслийн компьютерын шинжлэх ухаан, Компьютерт суурилсан хэл шинжлэл, Компьютер шинжилгээний археологи, Мэдээлэл технологийн гэрчилгээ зэрэг хөтөлбөрүүд болон докторын 2 хөтөлбөрт нийт 600 гаруй оюутан одоогоор элсэн суралцаж байна.

Төслийн баг