Олон улсын Грекийн Их Сургууль, Грек

Олон улсын Грекийн Их Сургууль, Грек

https://www.ihu.gr/en/enhome 

Холбоо барих имэйл хаяг:

Konstantinos Evangeildis: kevan@ihu.gr

Stella Sylaiou: sylaiou@gmail.com

Konstantios Papatheodorou: conpap@ihu.gr

Олон улсын Грекийн Их Сургууль 2005 оны 10 дугаар сард байгуулагдсан бөгөөд хөтөлбөрүүд нь зөвхөн англи хэл дээр дагнан явагддаг Грекийн анхны төрийн өмчит сургууль юм. Тус сургуулийн философи нь дараах 3 үзэл баримтлалд тулгуурладаг: a) Академик төгөлдөршил, б) Практикт нийцэхүй, г) Олон улсын хандлага. 

Зүүн өмнөд болон бусад Европын орнууд, Хар тэнгисийн орнуудын сонирхлыг татаж, тэдний төлөөлөл олон улсын академик багшлах бүрэлдэхүүнд багтаж, тэргүүний сайн оюутан суралцагчид тус сургуульд элсэн ороод байна.

Олон соёлыг төлөөлсөн оюутнуудын онцлог байдалд түшиглэн тэднээс суралцахын сацуу  тэднийг дэлхий дахины нийгмийн эрс өөрчлөлтөөс улбаалсан сорилтуудыг даван туулахад нь бэлтгэдэг.

Төслийн баг