Пермийн Улсын Их Сургууль, ОХУ

Пермийн Улсын Их Сургууль, ОХУ

http://www.psu.ru/

Холбоо барих имэйл хаяг:

dobrynina.nata@gmail.com 

fwlperm@gmail.com 

Пермийн Улсын Их Сургууль нь Уралын анхны их сургууль бөгөөд ОХУ-ын уламжлалт их сургуулиудын холбоо болон ОХУ-ын тэргүүлэх их сургуулиудын холбоог үндэслэн байгуулагчдын нэг юм. Тус их сургууль ARTEST, Jean Monnet Project, FlexWBL зэрэг оюутан болон эрдмийн ажилтны солилцоо,  хамтарсан судалгаа, сургалтын хөтөлбөрийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр гадаадын их сургуулиудтай хамтран ажиллаж хамтын ажиллагаагаа сайжруулдаг. Тус их сургуулийн Цахим хүмүүнлэгийн төв нь хүмүүнлэгийн салбарын мэдээллийн технологийн чиглэлээр өргөн хүрээний боловсролын үйл ажиллагааг хамарсан шинжлэх ухаан болон боловсролын төслүүдийг хэрэгжүүлдэг.

Төслийн баг