Пелопоннесийн Их Сургууль, Грек

Пелопоннесийн Их Сургууль, Грек

https://www.uop.gr/en/

http://gav.uop.gr/

Contact email:

Dr. Vassilis Poulopoulos: vacilos@uop.gr 

Пелопоннесийн Их Сургууль нь Грек улсад оршдог ба тус улсын өмнө зүгийн 6 хотод үйл ажиллагаа явуулдаг. ΓΑΒ LAB-р дамжуулж ARTEST-д оролцдог.

ΓΑΒ LAB нь Триполист байрлах Мэдээлэл зүй,  мэдээллийн харилцааны тэнхимийн харьяа Мэдлэг ба тодорхой бус байдлыг судлах лаборатори бөгөөд 2017 онд байгуулагдсан. Профессор, ахлах судлаач, оюутан суралцагч болон ажилтнуудаас бүрдсэн 70 гаруй хүнтэй. ΓΑΒ LAB нь соёл болон боловсролын салбарт технологийг хэрэглэх тал дээр мэргэшсэн. Тус лаборатори нь боловсрол, судалгаанд төвлөрдөг ба өөрийн бүрэлдэхүүнд төрийн үйлчилгээнд чиглэсэн үйл ажиллагаа голлон явуулдаг компанитай.

Төслийн баг