Катаниагийн Их Сургууль, Итали

 

Катаниагийн Их Сургууль, Итали

https://www.unict.it

Холбоо барих имэйл хаяг: 

Cettina.santagati@unict.it

artest.unict@gmail.com

Катаниагийн Их Сургууль нь 1434 онд байгуулагдсан, өргөн хүрээнд эрдмийн зэрэг олгодог баялаг уламжлалтай бөгөөд Газар дундын тэнгисийн соёлын өнө эртний мэдлэгийг 

шинэ технологитой уялдуулах “лаборатори”-г бий болгохоор зорин ажиллаж байна. Катаниагийн Их Сургууль нь 17 салбар тэнхим, Анагаах ухааны факультет, Орчин цагийн хэл болон Архитектурын заах арга зүйн хоёр тусгай нэгж бүрэлдэхүүнтэй. Бүх салбар тэнхим нь шинжлэх ухааны судалгаа хийх уламжлалаас гадна боловсролын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй. Салбар тэнхим нь онолын боловсролыг практик ажлын туршлагатай хослуулж, дадлагын ажлыг зэрэг олгох сургалтын бүрэлдэхүүн хэсэг болгодог.

Төслийн баг