Виртуал платформ

Цахим лаб нь цахим хүмүүнлэгийн ухааны салбарт оюутнуудын төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд зориулсан виртуал орон зай юм. Энэ лаб-г арт болон хүмүүнлэгийн мэргэжлийн салбарын багш, оюутнуудын олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор бий болгоно. Хөндлөнгийн оролцогчид оролцож буй их сургуулиудаас жижиг хэмжээний төсөл авах хүсэлт гаргах боломжтой, харин оюутнууд хэрэгтэй ажил хийж, бусад сургалтын байгууллагын хамт олноос суралцаж, өөрсдийн ур чадвараа дээшлүүлэх боломжтой.